راهنمای دزدگیر اماکن 10-9 F(برنامه‌ریزی دستگاه)
راهنمای دزدگیر اماکن 10-9 F(برنامه‌ریزی دستگاه)

راهنمای دزدگیر اماکن ۱۰-۹ F(برنامه‌ریزی دستگاه)

 

برنامه ریزی دستگاه

نرم افزار اندروید و IOS :

کلیه عملیات های پیامکی را می توان از طریق نرم افزار نیز انجام داد.

تلفن کننده:

جهت کنترل دزدگیر از راه دور می توان توسط تماس با شماره ی خط تلفن ثابت متصل به دستگاه و یا شماره سیم کارت دستگاه، طبق منوی صوتی پخش شده دستگاه را کنترل نمود.

جهت کنترل دزدگیر از طریق تماس با تلفن کننده لازم نیست شماره ی تماس گیرنده در دفترچه تلفن دستگاه ذخیره شده باشد.

رئیس و مدیران می توانند با رمز های مستقل خود دستگاه را کنترل کنند.

هنگام وارد کردن هر کلید، در صورت پذیرفته شدن باید صدای یک بوق شنیده شود در غیر اینصورت باید کلید مورد نظر را مجدد فشار دهید تا بوق تائید شنیده شود.

برای وارد کردن کلید مربوطه، تا اتمام جمله ی پخش شده صبر کنید.

کنترل دستگاه از طریق تلفن کننده هنگام تحریک:

دستگاه در هنگام تحریک شروع به ارسال پیامک و برقراری تماس با شماره های ذخیره شده در دفترچه تلفن می نماید . پس از شنیدن صدای زون تحریک شده

می توان با فشردن کلید۵ از برقراری تماس با سایر شماره ها جلوگیری کرد و در صورت نیاز وارد منوی کنترل دستگاه شد.

در صورت تحریک دزدگیر هنگام فعال/نیمه فعال بودن(ARM/SEMI.ARM) دستگاه با شماره های ذخیره شده در حافظه ی شماره ۲۱ و ۲۲ (مخفی) دفترچه تلفن، تماس گرفته نمی شود.

ریست اضطراری رمزها:

در صورت فراموش کردن رمز رئیس می توان به روش زیر کلیه رمزها را به حالت اولیه بازگرداند.

۱- برق و باتری دستگاه را قطع کنید و حدود ۲۰ ثانیه صبر کنید.

۲- کلید        را فشرده نگه دارید و برق و باتری دستگاه را وصل کنید.

۳- پس از مشاهده عبارت روبه رو کلید را رها کنید.

این مدل ریست فقط رمزها را به حالت اولیه باز می گرداند. برای بازگشت کلیه تنظیمات به حالت اولیه به بخش تنظیمات اصلی دستگاه مراجعه فرمایید.

۱- تنظیمات تلفن کننده:

۱-۱- مشاهده ، ذخیره و پاک کردن شماره تلفن:

۱-۱-۱- ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده؛

۲-۱-۱- انتخاب منوی دفترچه تلفن؛

۳-۱-۱- انتخاب شماره حافظه مورد نظر توسط کلید های                ؛

۴-۱-۱- فشردن کلید        ؛

۵-۱-۱- با توجه به دستورات زیر عملیات مورد نیاز را انجام دهید:

در هنگام تحریک به شماره حافظه های ۱ تا ۱۰ فقط پیامک ارسال می شود.

در هنگام تحریک با شماره حافظه های ۱۱ تا ۲۰ فقط تماس گرفته می شود.

برای اینکه بعد از تحریک دستگاه به فردی پیامک ارسال و با وی نیز تماس گرفته شود باید شماره ی مورد نظر در هر دو جا ذخیره شود.

کلیه عملیات فوق را می توان از طریق ارسال پیامک یا نرم افزار نیز انجام داد.

شماره تلفن های موبایل باید با صفر وارد شوند. (مثال: ۰۹۱۲۱۳۴۲۹۹۸)

شماره تلفن های ثابت شهر محل نصب بدون کد وارد شوند.(مثال: ۶۶۸۴۲۸۱۱)شماره تلفن های ثابت خارج از شهر محل نصب با کد وارد شوند. (مثال: ۰۲۱۳۶۶۵۱۷۵۵)جهت ثبت شماره های اضطراری مثل ۱۱۰ و ۱۲۵ و … حتماً قبل از اعداد، کاراکتر * استفاده شود. (مثال: *۱۱۰)۲-۱- تغییر کد شهر:۱-۲-۱- ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده؛۲-۲-۱- انتخاب منوی کد شهر؛۳-۲-۱- وارد کردن کد شهر محل نصب دستگاه؛۴-۲-۱- فشردن کلید         ؛اگر دستگاه در محلی خارج از تهران نصب شده است حتماً اقدام به تغییر کد شهر فرمایید.کد شهر به صورت پیش فرض و پس از هر بار ریست کلی ۰۲۱ می باشد.کد شهر حتماً باید با صفر وارد شود. (مثال: ۰۲۱)

۳-۱- تغییر کد کشور:

۱-۳-۱- ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده؛

۲-۳-۱- انتخاب منوی کد کشور؛

۳-۳-۱- وارد کردن کد کشور محل نصب دستگاه؛

۴-۳-۱- فشردن کلید        ؛

اگر دستگاه در محلی خارج از ایران نصب شده است حتما اقدام به تغییر آن فرمائید.

کد کشور به صورت پیش فرض و پس از هر بار ریست کلی ۰۹۸ می باشد.

کد کشور حتما باید با صفر وارد شود. (مثال: ۰۹۸)

۴-۱- تغییر تعداد زنگ پاسخ تلفن کننده (خط ثابت):

۱-۴-۱- ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده؛

۲-۴-۱- انتخاب منوی تعداد زنگ پاسخ؛

۳-۴-۱- انتخاب تعداد زنگ مورد نظر توسط کلید های                ؛

۴-۴-۱- فشردن کلید        ؛

تعداد زنگ های تغییر یافته، برای تلفن کننده خط ثابت می باشد.

تعداد زنگ های تلفن کننده سیم کارتی به صورت پیش فرض ۲ می باشد که       نمی توان آن را تغییر داد.

۵-۱- تست تماس و پیامک:

۱-۵-۱- ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده؛

۲-۵-۱- انتخاب منوی تست تماس و پیامک؛

۳-۵-۱- انتخاب شماره حافظه مورد نظر توسط کلید های                ؛

۴-۵-۱- فشردن کلید         ؛

با انتخاب حافظه های ۱ تا ۱۰ به شماره ی مورد نظر پیامک ارسال می شود.

با انتخاب حافظه های ۱۱ تا ۲۲ با شماره ی مورد نظر تماس گرفته می شود.

در هنگام تست تماس می توان انتخاب کرد که تست از طریق سیم کارت دستگاه و یا خط تلفن ثابت متصل به دستگاه انجام شود.

۶-۱- تغییر الگوی چک کردن شارژ سیم کارت:

جهت اطلاع از میزان شارژ سیم کارت های اعتباری باید الگو(کد دستور العمل) مورد نظر اپراتور را در دستگاه ذخیره کرد تا در صورت نیاز اطلاع از میزان شارژ ، از طریق این الگو ، شارژ سیم کارت به اطلاع کاربر برسد . بدین منظور:

۱-۶-۱- ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده؛

۲-۶-۱- انتخاب منوی الگوی گرفتن شارژ؛

۳-۶-۱- وارد کردن الگوی گرفتن شارژ؛

۴-۶-۱- فشردن کلید         ؛

الگوی گرفتن شارژ به صورت پیش فرض *۱۴۱*۱# می باشد.

عملیات فوق را می توان از طریق ارسال پیامک یا نرم افزار نیز انجام داد.

۷-۱- شارژ کردن سیم کارت:

۱-۷-۱- ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده؛

۲-۷-۱- انتخاب منوی شارژ کردن SIM؛

۳-۷-۱- وارد کردن کد شارژ به طور کامل همراه با دستور العمل اپراتور؛

۴-۷-۱- فشردن کلید        ؛

به عنوان مثال *۱۴۱*۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵۶# .

عملیات فوق را می توان از طریق ارسال پیامک یا نرم افزار نیز انجام داد.

۸-۱- چک کردن شارژ سیم کارت:

۱-۸-۱- ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده؛

۲-۸-۱- انتخاب منوی مقدار شارژ SIM؛

۳-۸-۱- فشردن کلید        ؛

میزان شارژ روی نمایشگر نمایش داده خواهد شد.

عملیات فوق را می توان از طریق ارسال پیامک یا نرم افزار نیز انجام داد.

۹-۱- تغییر مدل تحریک:

۱-۹-۱- ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده؛

۲-۹-۱- انتخاب منوی مدل تحریک؛

۳-۹-۱- انتخاب مدل تحریک مورد نظر توسط کلید های                 ؛

۴-۹-۱- فشردن کلید        ؛

مدل تحریک دستگاه به صورت پیش فرض حالت لبه می باشد.

۱۰-۱- کنترل تلفن کننده سیم کارتی:

۱-۱۰-۱- ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده؛

۲-۱۰-۱- انتخاب منوی کنترل شبکه GSM؛

۳-۱۰-۱- انتخاب حالت مورد نظر توسط کلید های                ؛

۴-۱۰-۱- فشردن کلید        ؛

در صورت غیرفعال کردن تلفن کننده سیم کارتی، دستگاه قابلیت ارسال و دریافت هیچ پیامک و تماسی از طریق سیم کارت را ندارد.

در صورت غیر فعال کردن تلفن کننده سیم کارتی، دستگاه قابلیت نمایش ساعت، تاریخ و سریال دستگاه را ندارد.

۱۱-۱- کنترل تلفن کننده خط ثابت:

۱-۱۱-۱- ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده؛

۲-۱۱-۱- انتخاب منوی کنترل خط تلفن؛

۳-۱۱-۱- انتخاب حالت مورد نظر توسط کلید های                ؛

۴-۱۱-۱- فشردن کلید         ؛

در صورت غیرفعال کردن تلفن کننده خط ثابت، دستگاه قابلیت برقراری هیچ گونه تماسی از طریق خط تلفن ثابت را ندارد.

۲- تنظیمات تجهیزات بی سیم:

۱-۲- کد کردن ریموت:

۱-۱-۲- ورود به منوی تنظیمات تجهیزات بی سیم؛

۲-۱-۲- انتخاب منوی کد کردن ریموت؛

۳-۱-۲- فشرده نگه داشتن یکی از کلیدهای ریموت؛

۴-۱-۲- انتخاب بخش مورد نظر توسط کلیدهای                   ؛

۵-۱-۲- فشردن کلید        ؛

ریموت را در فاصله ی نزدیک دستگاه فشرده نگه دارید.

برای هر بخش (مدیر) یا همه ی بخش ها (رئیس) به طور مستقل می توان به تعداد مورد نیاز ریموت کد کرد.

جهت اطلاع از تفاوت کارکرد ریموت مدیران (یک بخش) و ریموت رئیسان (همه بخش ها) به بخش طرز کار دستگاه قسمت ریموت مراجعه فرمایید.

دستگاه قابلیت کارکرد با ریموت های فرکانس ۳۱۵MHz و ۴۳۳MHz را دارد.

دستگاه قابلیت کد کردن ۲۰عدد ریموت متفاوت را دارد که به ترتیب کد شدن شماره گذاری می شوند.

۲-۲- مشاهده و پاک کردن ریموت:

۱-۲-۲- ورود به منوی تنظیمات تجهیزات بی سیم؛

۲-۲-۲- انتخاب منوی پاک کردن ریموت؛

۳-۲-۲- انتخاب ریموت مورد نظر توسط کلید های                 ؛

۴-۲-۲- فشردن کلید          ؛

۳-۲- کد کردن سنسور:

جهت کد کردن کلیه ی سنسورهای  بی سیم ابتدا از چیدمان جامپر ها مطمئن شوید و سپس طبق دستور العمل زیر عمل کنید . بدین منظور باید جامپرهای سری D فقط D0 در وضعیت LOW باشد و باقی Dها خالی باشند

و سری A0 تا A7 حتماً به دلخواه چیده شود و خالی نماند.

۱-۳-۲- ورود به منوی تنظیمات تجهیزات بی سیم؛

۲-۳-۲- انتخاب منوی کد کردن سنسور؛

۳-۳-۲- انتخاب زون مورد نظر توسط کلید های                 ؛

۴-۳-۲- فشرده نگه داشتن کلید تست سنسور(تحریک سنسور) مورد نظر؛

۵-۳-۲- فشردن کلید         ؛

سنسور را در فاصله ی نزدیک دستگاه نگه دارید.

برای کد کردن کلیه تجهیزات بی سیم شامل مگنت، شوک سنسور، چشم(رادار)، دتکتور و . . . نیز باید از منوی کد کردن سنسور استفاده کرد.

سنسورها به ترتیب کد شدن شماره گذاری می شوند.

هر سنسور را در صورت نیاز می توان در چند زون مختلف کد کرد.

کلیه سنسور هایی که در فرکانس ۳۱۵MHz و ۴۳۳MHz کار می کنند قابلیت کد شدن با دستگاه را دارند.

انتخاب زون کد شدن سنسور ها به صورت منویی می باشد و به چیدمان جامپر ها وابسته نمی باشد.

دستگاه قابلیت کد کردن ۶۴عدد سنسور مجزا را دارد که برای کد کردن تعداد نامحدود باید جامپر های قسمت (A0~A7)و(D0~D3) را مطابق یکی از وسیله های کد شده قرار داد.

۴-۲- مشاهده و پاک کردن سنسور:

۱-۴-۲- ورود به منوی تنظیمات تجهیزات بی سیم؛

۲-۴-۲- انتخاب منوی پاک کردن سنسور؛

۳-۴-۲- انتخاب سنسور مورد نظر توسط کلید های                 ؛

۴-۴-۲- فشردن کلید         ؛

۳-تنظیمات دزدگیر اماکن:

۱-۳- تغییر خروجی صدای تحریک:

در صورت تحریک هریک از بخش های فعال شده خروجی بلندگو و آژیر دستگاه فعال می شود که برای تغییر خروجی صدای تحریک باید طبق دستور زیر عمل کرد:

۱-۱-۳- ورود به منوی تنظیمات دزدگیر اماکن؛

۲-۱-۳- انتخاب منوی صدای تحریک؛

۳-۱-۳- انتخاب حالت مورد نظر توسط کلید های                  ؛

۴-۱-۳- فشردن کلید         ؛

خروجی صدای تحریک قابل برنامه ریزی به آژیر،اسپیکر خارجی یا هردو می باشد.

۲-۳- تغییر زمان صدای تحریک:

۱-۲-۳- ورود به منوی تنظیمات دزدگیر اماکن؛

۲-۲-۳- انتخاب منوی زمان صدای تحریک؛

۳-۲-۳- انتخاب زمان مورد نظر توسط کلید های                  ؛

۴-۲-۳- فشردن کلید         ؛

توجه شود که این زمان ، برای آژیر و اسپیکرخارجی(هردو) اعمال خواهد شد.

زمان صدای تحریک از ۲تا ۷ دقیقه قابل برنامه ریزی می باشد.

۳-۳- تغییر خروجی صدای قفل و باز:

در هنگام فعال/غیر فعال کردن (ARM/DISARM) دستگاه صدایی شنیده می شود که برای تغییر آن باید طبق زیر عمل کرد:

۱-۳-۳- ورود به منوی تنظیمات دزدگیر اماکن؛

۲-۳-۳- انتخاب منوی صدای قفل و باز؛

۳-۳-۳- انتخاب حالت مورد نظر توسط کلید های                 ؛

۴-۳-۳- فشردن کلید        ؛

خروجی صدای قفل و باز قابل برنامه ریزی به آژیر، اسپیکر خارجی، اسپیکر داخلی و یا ترکیب خاصی از آن ها می باشد.

۴-۳- تغییر نوع زون ها:

۱-۴-۳- ورود به منوی تنظیمات دزدگیر اماکن؛

۲-۴-۳- انتخاب منوی تغییر نوع زون ها؛

۳-۴-۳- انتخاب زون مورد نظر توسط کلید های                ؛

۴-۴-۳- فشردن کلید         ؛

۵-۴-۳- انتخاب حالت مورد نظر توسط کلید های                ؛

۶-۴-۳- فشردن کلید         ؛

توجه شود که تغییرات در نوع یک زون، شامل زون بی سیم و باسیم می باشد.

جهت اطلاع از حالت های مختلف زون ها به بخش امکانات دستگاه مراجعه فرمایید.

۵-۳- تغییر زمان تاخیر صفحه کلید؛

۱-۵-۳- ورود به منوی تنظیمات دزدگیر اماکن؛

۲-۵-۳- انتخاب منوی زمان تاخیر صفحه کلید؛

۳-۵-۳- انتخاب زمان مورد نظر توسط کلید های                ؛

۴-۵-۳- فشردن کلید         ؛

جهت اطلاع از کاربرد زمان تاخیر صفحه کلید به بخش امکانات دستگاه مراجعه فرمایید.

۶-۳- تغییر زمان زون تاخیری:

۱-۶-۳- ورود به منوی تنظیمات دزدگیر اماکن؛

۲-۶-۳- انتخاب منوی زمان زون تاخیری؛

۳-۶-۳- انتخاب زمان مورد نظر توسط کلید های                ؛

۴-۶-۳- فشردن کلید         ؛

جهت اطلاع از کاربرد زمان زون تاخیری به بخش امکانات دستگاه مراجعه فرمایید.

۴-تنظیمات اصلی دستگاه:

۱-۴- تنظیم ساعت و تاریخ:

۱-۱-۴- ورود به منوی تنظیمات اصلی دستگاه؛

۲-۱-۴- انتخاب منوی ساعت و تاریخ؛

۳-۱-۴- وارد کردن ساعت و تاریخ؛

۴-۱-۴- فشردن کلید        ؛

توجه داشته باشید که تاریخ باید به صورت شمسی وارد شود.

عملیات فوق را می توان از طریق ارسال پیامک یا نرم افزار نیز انجام داد.

۲-۴- تغییر رمزها:

۱-۲-۴- ورود به منوی تنظیمات اصلی دستگاه؛

۲-۲-۴- انتخاب منوی تغییر رمز؛

۳-۲-۴- انتخاب رمز مورد نظر توسط کلید های                ؛

۴-۲-۴- فشردن کلید        ؛

۵-۲-۴- وارد کردن رمز جدید؛

۶-۲-۴- فشردن کلید        ؛

۷-۲-۴- وارد کردن مجدد رمز جدید؛

۸-۲-۴- فشردن کلید        ؛

طول رمزها باید حتما ۶ کاراکتر و فقط شامل عدد باشد.

کلیه رمزها باید مستقل از یکدیگر باشند.

نتیجه ی عملیات از طریق ارسال پیامک به اطلاع رئیسان می رسد.

۳-۴- ریست کلی:

۱-۲-۴- ورود به منوی تنظیمات اصلی دستگاه؛

۲-۲-۴- انتخاب منوی ریست کلی؛

۴-۲-۴- فشردن کلید        ؛

۶-۲-۴- فشردن کلید        ؛

پس از ریست شدن، دستگاه به صورت خودکار مجددا راه اندازی می شود.

۴-۴- چک کردن سریال دستگاه:

۱-۲-۴- ورود به منوی تنظیمات اصلی دستگاه؛

۲-۲-۴- انتخاب منوی سریال دستگاه؛

۴-۲-۴- فشردن کلید        ؛

۵-۴- چک کردن وضعیت دستگاه:

۱-۲-۴- ورود به منوی تنظیمات اصلی دستگاه؛

۲-۲-۴- انتخاب منوی وضعیت دستگاه؛

۴-۲-۴- فشردن کلید        ؛

در این منو می توان ولتاژ باتری و خروجی  AUX و وضعیت برق را بررسی کرد.

۵-تنظیمات صوتی:

۱-۵- ضبط کردن صدا:

۱-۱-۵- ورود به منوی تنظیمات صوتی؛

۲-۱-۵- انتخاب منوی ضبط کردن صدا؛

۳-۱-۵- انتخاب صدای مورد نظر توسط کلید های                ؛

۴-۱-۵- فشردن کلید        ؛

۵-۱-۵- ضبط پیغام تا ۳۰ ثانیه؛

۶-۱-۵- فشردن کلید        ؛

حداکثر زمان قابل ضبط ۳۰ ثانیه می باشد که می توان قبل از آن، ضبط کردن صدا را متوقف کرد.

برای هریک از زون های بی سیم ، باسیم و برای حالت مخفی می توان به صورت مستقل حداکثر ۳۰ ثانیه صدا ضبط کرد.

۱-۶- چک کردن صدا:

۱-۱-۵- ورود به منوی تنظیمات صوتی؛

۲-۱-۵- انتخاب منوی چک کردن صدا؛

۳-۱-۵- انتخاب صدای مورد نظر توسط کلید های                ؛

۴-۱-۵- فشردن کلید         ؛

۶- تنظیمات کارهای اتوماتیک:

۱-۶- کنترل پیامک قفل و باز

۲-۶- گزارش تلگرام

۳-۶- هشدار قطع آنتن

۴-۶- هشدار قطع تلفن

۵-۶- هشدار شارژ باتری

۶-۶- هشدار برق شهر

کلیه کارهای اتوماتیک مربوط به دستگاه را می توان از منوی تنظیمات کارهای اتوماتیک فعال یا غیر فعال نمود.

۷- تنظیمات خروجی ها:

فقط دستگاه های F10 فایروال دارای این قابلیت می باشند.

دستگاه های F10 فایروال دارای ۷ رله می باشند که با آن ها می توان تجهیزات برقی مختلفی را به صورت دائم و لحظه ای کنترل کرد.

این حالت ها از داخل منوی تنظیمات خروجی ها قابل تنظیم می باشد.

حالت دائم:

در این حالت از زمانی که دستگاه دستور فعال شدن خروجی مربوطه را دریافت می کند روشن شده و تا زمان دریافت دستور غیر فعال شدن همان خروجی از طریق کاربر، فعال خواهد بود.

حالت لحظه ای:

در این حالت خروجی مربوطه بر حسب زمان تعیین شده در تنظیمات دستگاه (بازه زمانی ۰٫۷ ثانیه تا ۹۰ دقیقه) از زمان دریافت دستور فعال شدن از طرف کاربر، روشن شده و پس از سپری کردن زمان مشخص شده به طور خودکار خاموش می شود.

شماره موبایل رئیس باید در حافظه ی شماره۱ تا ۴ دفترچه تلفن دستگاه ذخیره شده باشد.

منظور از ۰۰۰۰۰۰ رمز رئیس می باشد.          منظور از N شماره ی بخش می باشد.