دانلود نرم افزار دزدگیر اماکن فایروال

امکانات نرم افزار دزدگیر اماکن فایروال

 • فعال و غیر فعال کردن دزدگیر اماکن فایروال F10 ، F9 ،F6

 • کنترول شارژ سیمکارت دزدگیر اماکن فایروال

 • شارژ سیمکارت با استفاده از کد شارژ

 • امکان فعال و غیر فعال کردن زون ها بطور جداگانه

 • نام گذاری هر زون بطور جداگانه

 • نام گذاری برای ریموت ها

 • فعال و غیر فعال کردن خروجی ها رله ( فقط دزدگیر اماکن فایروال مدل F10 )

 • کنترول وضعیت زون ها

 • کنترول وضعیت برق شهر

 • کنترول وضعیت آنتن دهی سیمکارت

 • کنترل و اضافه کردن شماره های تماس و پیام

 • تغییررمز دستگاه

 • بررسی میزان شارژ باطری بکاپ

 • تغییر نام کلید هوشمند

 • پاک کردن  تجهیزات بیسیم

 • و دیگر قابلیت ها …