راهنمای عملکرد دستگاه ریپیتر
راهنمای عملکرد دستگاه ریپیتر

راهنمای عملکرد دستگاه ریپیتر

تغذیه مدار :

تغذیه مدار از دو قسمت تامین می شود که شامل آداپتور ۱۵ ولت ۱٫۵ آمپر و باتری ۱۲ ولت
۱٫۲ آمپر می باشد. زمانیکه آداپتور به مدار متصل باشد علاوه بر تامین کردن تغذیه مدار وظیفه شارژ کردن
باتری را نیز بر عهده دارد. زمانیکه برق آداپتور قطع شود باتری به صورت اتوماتیک وارد مدار شده و تغذیه مدار را تامین می کند.

ترمینال AUX :

زمانیکه بخواهیم از سنسور های با سیم استفاده کنیم تغذیه آن را از ترمینال AUX تامین میکنیم.
تغذیه این قسمت ۱۲+ ولت ثابت می باشد.
ترمینال زون های با سیم :
این دستگاه دارای سه ترمینال مخصوص اتصال به سنسور های با سیم می باشد
از این رو سیم های مربوط به آلارم هر سنسور را به یکی از این ترمینال ها متصل میکنیم .

LED های نمایشگر :

این دستگاه دارای دو LED می باشد که حالت های کاری مختلف دستگاه را نشان می دهد .
عملکرد LED قرمز :
زمانیکه تغذیه دستگاه را متصل نماییم و تغذیه مورد نظر درست باشد LED قرمز رنگ به صورت
هر ۲ثانیه یک بار شروع به چشمک زدن می نماید و بعد از اتمام ارسال کد خاموش می شود.
در حالت های کاری متفاوت این LED ها رفتار خاص از خود نشان می دهند که مشخصه آن حالت می باشد.

راهنمای عملکرد دستگاه ریپیتر

نحوه عملکرد دستگاه   :

کد کردن دستگاه :

زمانیکه بخواهیم ریموتی را با دستگاه کد کنیم ابتدا باید توجه داشته باشیم که تمامی زون ها بسته باشند
( تحریک نشده باشند ) سپس کلید S1 را ۲ ثانیه فشرده نگه می داریم و رها می کنیم ، در این زمان LED قرمز رنگ ۲ بار در ثانیه چشمک می زند که از این لحظه ما به مدت ۶ ثانیه زمان داریم تا یکی از کلید های ریموت را به صورت فشرده نگه داریم تا دستگاه کد ریموت را دریافت نماید و در خود ذخیره کند.
اگر این مراحل به درستی انجام گیرد LED قرمز یم ثانیه روشن و ۱ثانیه ختموش می شود و سپس به مدت ۲ ثانیه بصورت سریع چشمک میزند.
اگر این مراحل به درستی انجام نگیرد LED بعد از اتمام زمان کدگیری بصورت عادی شروع به چشمک زدن می نماید .
اگر ریموتی که میخواهیم با دستگاه کد کنیم قبلا در حافظه دستگاه ذخیره شده باشد
LED قرمز بعد از اتمام زمان کدگیری به مدت ۳ ثانیه خاموش ، و سپس بصورت عادی شروع به کار می کند .
زمانی که بخواهیم چشمی را با دستگاه کد کنیم تا در صورت تحریک شدن زون مورد نظر آن کد ارسال شود ابتدا آن زون را باز می کنیم (حالت تحریک) سپس مراحل ذخیره سازی را مانند مراحل ریموت انجام می دهیم .
این کار به منظور این است که دستگاه کدی را در خود به عنوان کد برای زون مورد نظر داشته باشد تا در صورت تحریک شدن آن زون با سیم کدی را به دستگاه گیرنده ارسال نماید. با این کار ما عملکرد سنسور های سیم دار را به سنسور بی سیم تبدیل میکنیم.

****توجه****

سنسوری که کد آن را در دستگاه ریپیتر به عنوان زون مورد نظر ذخیره میکنیم باید کدش در دستگاه گیرنده حتما ذخیره شده باشد ،
تا در صورت ارسال کد تحریک از ریپیتر ، بتواند آن را تشخیص دهد .پاک کردن حافظه دستگاه :
اگر بخواهیم حافظه دستگاه را پاک نماییم کلید S1 را ۱۰ ثانیه فشرده نگه می داریم که در این مدت
LED قرمز به صورت ۲ بار در ثانیه شروع به چشمک زدن می نماید و بعد از پاک شدن حافظه ، LED قرمز و زرد هر دو به مدت ۲ ثانیه با سرعت زیاد روشن و خاموش شده سپسLED قرمز به حالت عادی شروع به ادامه کار می کند .
تعیین مدت زمان ارسال کد توسط دستگاه :
در حالت عادی ریپیتر کد دریافتی یا کد تحریک را به مدت ۲ ثانیه ارسال می نماید ،
اگر دستگاه گیرنده ای که قرار است کد ارسالی از ریپیتر را دریافت کند ضعیف باشد
و یا امکان این را بدهیم که به علت موجود بودن سیگنال های مزاحم در محل استفاده دستگاه
گیرنده نتواند کد ارسالی از ریپیتر را خوب دریافت کند با قرار داند جامپر در قست ۳S و برای زمان بیشتر در قسمت ۴٫۵S، زمان ارسال را خودمان افزایش می دهیم تا به جای ارسال به مدت ۲ ثانیه مدت زمان ارسال بیشتر شود و از دریافت کد توسط گیرنده مطمئن شویم .

منبع:http://firewallco.ir