فروشگاه مدرن الکترونیک لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
آدابتور ۵ آمپر آدابتور ۵ آمپر 80000 80000
آدابتور ۳ آمپر آدابتور ۳ آمپر 60000 60000
آدابتور 2 آمپر آدابتور 2 آمپر 35000 35000
سنسور حرکتی باسیم وزنی تیتان سنسور حرکتی باسیم وزنی تیتان 320000 320000
پکیج دزدگیر اماکن فایروال کد۵۰۵ پکیج دزدگیر اماکن فایروال کد۵۰۵ 1722000 1722000
پکیج دزدگیر اماکن فایروال مدل F6 کد۴۱۰ پکیج دزدگیر اماکن فایروال مدل F6 کد۴۱۰ 1297000 1297000
پکیج دزدگیر اماکن فایروال مدل F6 کد409 پکیج دزدگیر اماکن فایروال مدل F6 کد409 1239000 1239000
پکیج دزدگیر اماکن فایروال مدلF6 کد۴۰۸ پکیج دزدگیر اماکن فایروال مدلF6 کد۴۰۸ 1054000 1054000
پکیج دزدگیر اماکن فایروال مدلF6 کد۴۰۷ پکیج دزدگیر اماکن فایروال مدلF6 کد۴۰۷ 1183000 1183000
پکیج دزدگیر اماکن فایروال مدل F6 کد۴۰۶ پکیج دزدگیر اماکن فایروال مدل F6 کد۴۰۶ 1063000 1063000
141https://modernelectronic.ir/products-list/