فروشگاه مدرن الکترونیک لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل MB20 دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل MB20 3930000 3930000
دوربین مداربسته لامپی مدل ۲۱۵۲ دوربین مداربسته لامپی مدل ۲۱۵۲ 900000 900000
دوربین مداربسته مینی اسپیددام وارملایت مدل ۲۱۵۲ دوربین مداربسته مینی اسپیددام وارملایت مدل ۲۱۵۲ 1860000 1860000
دوربین مداربسته مینی اسپیددام وارملایت مدل ۲۱۵۱ دوربین مداربسته مینی اسپیددام وارملایت مدل ۲۱۵۱ 1350000 1350000
دوربین مداربسته بالت وارملایت مدل ۲۱۵۰ دوربین مداربسته بالت وارملایت مدل ۲۱۵۰ 1000000 1000000
دوربین مداربسته دام راگا مدل RAGA-5380 دوربین مداربسته دام راگا مدل RAGA-5380 360000 360000
دوربین مداربسته بولت راگا مدل RAGA-2180 دوربین مداربسته بولت راگا مدل RAGA-2180 520000 520000
دوربین مداربسته بولت راگا مدل RAGA-5680 دوربین مداربسته بولت راگا مدل RAGA-5680 420000 420000
دوربین مداربسته بولت راگا مدل RAGA-1180 دوربین مداربسته بولت راگا مدل RAGA-1180 420000 420000
دوربین مداربسته بولت راگا مدل RAGA-3580 دوربین مداربسته بولت راگا مدل RAGA-3580 420000 420000