فروشگاه مدرن الکترونیک لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
پکیج دوربین مداربسته کد ۶ پکیج دوربین مداربسته کد ۶ 3538000 3538000
پکیج دوربین مداربسته کد ۵ پکیج دوربین مداربسته کد ۵ 1748000 1748000
دستگاه DVR هشت کانال هایتک مدل HT-518 دستگاه DVR هشت کانال هایتک مدل HT-518 1843000 1843000
دستگاه DVR چهار کانال هایتک مدل HT-514 دستگاه DVR چهار کانال هایتک مدل HT-514 1349000 1349000
دوربین مداربسته هایتک مدل HT-3740 دوربین مداربسته هایتک مدل HT-3740 413000 393000
دوربین مداربسته هایتک مدل HT-3741 دوربین مداربسته هایتک مدل HT-3741 427000 406000
دوربین مداربسته هایتک مدل HT-5340 دوربین مداربسته هایتک مدل HT-5340 459000 437000
دوربین مداربسته هایتک مدل HT-5341 دوربین مداربسته هایتک مدل HT-5341 469000 445000
دوربین مداربسته هایتک مدل HT-5335 دوربین مداربسته هایتک مدل HT-5335 498000 473000
دوربین مداربسته هایتک مدل HT-5320 دوربین مداربسته هایتک مدل HT-5320 622000 591000