آموزش دزدگیر اماکن فایروال F9 و F10
آموزش دزدگیر اماکن فایروال F9 و F10

آموزش دزدگیر اماکن فایروال F9 و F10

آموزش دزدگیر اماکن فایروال F9 و F10

تنظیمات تلفن کننده:

مشاهده، ذخیره و یا پاک کردن شماره تلفن:

مراحل مشاهده، ذخیره و یا پاک کردن شماره تلفن در دستگاه دزدگیر اماکن فایروال مدل F9 و F10 به شرح زیر می‌باشد:

 1. ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده
 2. انتخاب منوی دفترچه تلفن
 3. انتخاب شماره حافظه مورد نظر توسط کلیدهای  و یا .
 4.  فشردن کلید
 5. با توجه به دستورات زیر عملیات مورد نیاز را انجام دهید:
عملیات دستور
ذخیره/ ویرایش شماره تلفن در حافظه   ⇒ شماره تلفن ⇒
پاک کردن شماره تلفن موجود در حافظه

 

نکته: دستگاه در هنگام تحریک به شماره حافظه‌های ۱ تا ۱۰ فقط پیامک ارسال می‌کند.

نکته: دستگاه در هنگام تحریک با شماره حافظه‌های ۱۱ تا ۲۰ فقط تماس می‌گیرد.

نکته: برای اینکه بعد از تحریک دستگاه به فردی پیامک ارسال و با وی نیز تماس گرفته شود، باید شماره‌ی مورد نظر در هر دو جا ذخیره شود.

نکته: کلیه عملیات فوق را می‌توان از طریق ارسال پیامک یا نرم افزار نیز انجام داد.

نکته: شماره تلفن‌های موبایل باید با صفر وارد شوند (مثال: ۰۹۱۲۱۳۴۲۹۹۸).

نکته: شماره تلفن‌های ثابت شهر محل نصب بدون کد وارد شوند (مثال: ۶۶۸۴۲۸۱۱).

نکته: شماره تلفن‌های ثابت خارج از شهر محل نصب با کد وارد شوند (مثال: ۰۲۱۶۶۸۴۲۸۱۱).

نکته: جهت ثبت شماره‌های اضطراری مثل ۱۱۰ و ۱۲۵ و … حتما قبل از اعداد، کاراکتر ستاره * استفاده شود (مثال: ۱۱۰*).

تغییر کد شهر:(آموزش دزدگیر اماکن فایروال F9 و F10)

جهت تغییر کد شهر به روش زیر عمل نمایید:

 1. ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده
 2. انتخاب منوی کد شهر
 3. وارد کردن کد شهر محل نصب دستگاه
 4. فشردن کلید 

نکته: اگر دستگاه در محلی خارج از تهران نصب شده است، حتما اقدام به تغییر کد شهر فرمایید.

نکته: کد شهر به صورت پیش فرض و پس از هر بار ریست کلی ۰۲۱ می‌باشد.

نکته: کد شهر حتما باید با صفر وارد شود. (مثال: ۰۲۱)

تغییر کد کشور:

 1. ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده
 2. انتخاب منوی کد کشور
 3. وارد کردن کد کشور محل نصب دستگاه
 4. فشردن کلید 

نکته: اگر دستگاه در محلی خارج از ایران نصب شده است، حتما اقدام به تغییر کد آن فرمائید.

نکته: کد کشور به صورت پیش فرض و پس از هر بار ریست کلی ۰۹۸ می‌باشد.

نکته: کد کشور حتما باید با صفر وارد شود (مثال:۰۹۸).

تغییر تعداد زنگ پاسخ تلفن کننده (خط ثابت):

 1. ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده
 2. انتخاب منوی تعداد زنگ پاسخ
 3. انتخاب تعداد زنگ مورد نظر توسط کلیدهای  و یا .
 4. فشردن کلید

نکته: تعداد زنگ‌های تغییر یافته، برای تلفن کننده خط ثابت می‌باشد.

نکته: تعداد زنگ‌های تلفن کننده سیم‌کارتی به صورت پیش فرض ۲ می‌باشد که نمی‌توان آن را تغییر داد.

تست تماس و پیامک:

 1. ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده
 2. انتخاب منوی تست تماس و پیامک
 3. انتخاب شماره حافظه مورد نظر توسط کلیدهای و یا .
 4. فشردن کلید 

نکته: با انتخاب حافظه‌های ۱ تا ۱۰ به شماره‌ی مورد نظر پیامک ارسال می‌شود.

نکته: با انتخاب حافظه‌های ۱۱ تا ۲۲ با شماره‌ی مورد نظر تماس گرفته می‌شود.

نکته: در هنگام تست تماس می‌توان انتخاب کرد که تست از طریق سیم‌کارت دستگاه و یا خط تلفن ثابت متصل به دستگاه انجام شود.

تغییر الگوی چک کردن شارژ سیم‌کارت:

جهت اطلاع از میزان شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری باید الگو (کد دستور العمل) مورد نظر اپراتور را در دستگاه ذخیره کرد تا در صورت نیاز اطلاع از میزان شارژ، از طریق این الگو، شارژ سیم‌کارت به اطلاع کاربر برسد. بدین منظور:

 1. ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده
 2. انتخاب منوی الگوی گرفتن شارژ
 3. وارد کردن الگوی گرفتن شارژ
 4. فشردن کلید

نکته: الگوی گرفتن شارژ به صورت پیش فرض #۱*۱۴۱* می‌باشد.

نکته: عملیات فوق را می‌توان از طریق ارسال پیامک یا نرم افزار نیز انجام داد.

شارژ کردن سیم‌کارت:

 1. ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده
 2. انتخاب منوی شارژ کردن SIM
 3. وارد کردن کد شارژ به طور کامل همراه با دستورالعمل اپراتور
 4. فشردن کلید 

نکته: به عنوان مثال #۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵۶*۱۴۱*

نکته: عملیات فوق را می‌توان از طریق ارسال پیامک یا نرم افزار نیز انجام داد.

چک کردن شارژ سیم‌کارت:

 1. ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده
 2. انتخاب منوی مقدار شارژ SIM
 3. فشردن کلید 

نکته: میزان شارژ روی نمایشگر نمایش داده خواهد شد.

نکته: عملیات فوق را می‌توان از طریق ارسال پیامک یا نرم افزار نیز انجام داد.

تغییر مدل تحریک:

 1. ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده
 2. انتخاب منوی مدل تحریک
 3. انتخاب مدل تحریک مورد نظر توسط کلیدهای  و یا .
 4. فشردن کلید 

نکته: مدل تحریک دستگاه به صورت پیش فرض حالت لبه می‌باشد.

کنترل تلفن کننده سیم‌کارتی

 1. ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده
 2. انتخاب منوی کنترل شبکه GSM
 3. انتخاب حالت مورد نظر توسط کلیدهای و یا .
 4. فشردن کلید 

نکته: در صورت غیرفعال کردن تلفن کننده سیم‌کارتی، دستگاه قابلیت ارسال و دریافت هیچ پیامک و تماسی از طریق سیم‌کارت را ندارد.

نکته: در صورت غیرفعال کردن تلفن کننده سیم‌کارتی، دستگاه قابلیت نمایش ساعت، تاریخ و سریال دستگاه را ندارد.

کنترل تلفن کننده خط ثابت:

 1. ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده
 2. انتخاب منوی کنترل خط تلفن
 3. انتخاب حالت مورد نظر توسط کلیدهای و یا .
 4. فشردن کلید 

نکته: در صورت غیرفعال کردن تلفن کننده خط ثابت، دستگاه قابلیت برقراری هیچ گونه تماسی از طریق خط تلفن ثابت را ندارد.

تنظیمات تجهیزات بی‌سیم:

کدکردن ریموت دزدگیر اماکن فایروال:

 1. ورود به منوی تنظیمات تجهیزات بی‌سیم
 2. انتخاب منوی کدکردن ریموت
 3. فشرده نگه داشتن یکی از کلیدهای ریموت
 4. انتخاب بخش مورد نظر توسط کلیدهای و یا .
 5. فشردن کلید 

نکته: کلید ریموت را در فاصله‌ی نزدیک دستگاه فشرده نگه دارید.

نکته: برای هر بخش (مدیر) یا همه‌ی بخش‌ها (رئیس) به طور مستقل می‌توان به تعداد مورد نیاز ریموت کد کرد.

نکته: جهت اطلاع از تفاوت کارکرد ریموت مدیران (یک بخش) و ریموت رئیس (همه بخش ها) به بخش نحوه عملکرد دستگاه دزدگیر اماکن فایروال قسمت ریموت مراجعه فرمایید.

نکته: دستگاه قابلیت کارکرد با ریموت‌های فرکانس ۳۱۵MHz و ۴۳۳MHz را دارد. با دستگاه قابلیت کد کردن ۲۰ عدد ریموت متفاوت را دارد که به ترتیب کد شدن شماره گذاری می‌شوند.

مشاهده و پاک کردن ریموت:

 1. ورود به منوی تنظیمات تجهیزات بی‌سیم
 2. انتخاب منوی پاک کردن ریموت
 3. انتخاب ریموت مورد نظر توسط کلیدهای و یا .
 4. فشردن کلید

کد کردن سنسور:

جهت کد کردن کلیه‌ی سنسورهای بی‌سیم ابتدا از چیدمان جامپرها مطمئن شوید و سپس طبق دستور العمل زیر عمل کنید. بدین منظور باید جامپرهای سری D فقط D0 در وضعیت LOW باشد و باقی Dها خالی باشند. سری A0 تا A7 حتما به دلخواه چیده شود و خالی نماند.

تنظیمات دزدگیر اماکن فایروال F9 و F10
نحوه چینش جامپرها
 1. ورود به منوی تنظیمات تجهیزات بی‌سیم
 2. انتخاب منوی کد کردن سنسور
 3. انتخاب زون مورد نظر توسط کلیدهای و یا .
 4. فشردن کلید 
 5. فشرده نگه داشتن کلید تست سنسور (تحریک سنسور) مورد نظر

نکته: سنسور را در فاصله‌ی نزدیک دستگاه نگه دارید.

نکته: برای کدکردن کلیه تجهیزات بی‌سیم شامل مگنت، شوک سنسور، چشم (رادار)، دتکتور و … نیز باید از منوی کد کردن سنسور استفاده کرد.

نکته: سنسورها به ترتیب کد شدن شماره‌گذاری می‌شوند.

نکته: کلیه سنسورهایی که در فرکانس ۳۱۵MHz و ۴۳۳MHz کار می‌کنند قابلیت کدشدن با دستگاه دزدگیر اماکن فایروال مدل F9 و F10 را دارند.

نکته: انتخاب زون کد شدن سنسورها به صورت منویی می‌باشد و به چیدمان جامپرها وابسته نمی‌باشد.

نکته: دستگاه قابلیت کد کردن ۶۴ عدد سنسور مجزا را دارد که برای کدکردن تعداد نامحدود باید جامپرهای قسمت (AO تا A7) و (DO تا D3) را مطابق یکی از وسیله‌های کد شده قرار داد.

مشاهده و پاک کردن سنسور:

 1. ورود به منوی تنظیمات تجهیزات بی‌سیم
 2. انتخاب منوی پاک کردن سنسور
 3. انتخاب سنسور مورد نظر توسط کلیدهای و یا .
 4. فشردن کلید 

تنظیمات دزدگیر اماکن فایروال F9 و F10

تغییر خروجی صدای تحریک:

در صورت تحریک هر یک از بخش‌های فعال شده خروجی بلندگو و آژیر دستگاه دزدگیر اماکن فعال می‌شود که برای تغییر خروجی صدای تحریک باید طبق دستور زیر عمل کرد:

 1.  ورود به منوی تنظیمات دزدگیر اماکن
 2. انتخاب منوی صدای تحریک
 3. انتخاب حالت مورد نظر توسط کلیدهای و یا .
 4. فشردن کلید 

نکته: خروجی صدای تحریک قابل برنامه‌ریزی به آژیر، اسپیکر خارجی یا هر دو می‌باشد.

تغییر زمان صدای تحریک:

 1. ورود به منوی تنظیمات دزدگیر اماکن
 2. انتخاب منوی زمان صدای تحریک
 3. انتخاب زمان مورد نظر توسط کلیدهای و یا .
 4. فشردن کلید 

نکته: توجه شود که این زمان، برای آژیر و اسپیکر خارجی (هر دو) اعمال خواهد شد.

نکته: زمان صدای تحریک از ۲ تا ۷ دقیقه قابل برنامه‌ریزی می‌باشد.

تغییر خروجی صدای قفل و باز:

در هنگام فعال/غیرفعال کردن (DISARM /ARM) دستگاه صدایی شنیده می‌شود که برای تغییر آن باید طبق زیر عمل کرد:

 1. ورود به منوی تنظیمات دزدگیر اماکن
 2. انتخاب منوی صدای قفل و باز
 3. انتخاب حالت مورد نظر توسط کلید های و یا .
 4. فشردن کلید 

نکته: خروجی صدای قفل و باز قابل برنامه‌ریزی به آژیر، اسپیکر خارجی، اسپیکر داخلی و یا ترکیب خاصی از آن‌ها می‌باشد.

تغییر نوع زون‌ها:

 1. ورود به منوی تنظیمات دزدگیر اماکن
 2. انتخاب منوی تغییر نوع زون‌ها
 3. انتخاب زون مورد نظر توسط کلیدهای و یا .
 4. فشردن کلید 
 5. انتخاب حالت مورد نظر توسط کلیدهای و یا .
 6. فشردن کلید 

نکته: باید توجه شود که تغییرات در نوع یک زون، شامل زون بی‌سیم و باسیم می‌باشد.

نکته: جهت اطلاع از حالت‌های مختلف زون‌ها به بخش امکانات دستگاه دزدگیر اماکن فایروال مراجعه فرمایید.

تغییر زمان تاخیر صفحه کلید

 1. ورود به منوی تنظیمات دزدگیر اماکن
 2. انتخاب منوی زمان تاخیر صفحه کلید
 3. انتخاب زمان مورد نظر توسط کلیدهای و یا .
 4. فشردن کلید 

نکته: جهت اطلاع از کاربرد زمان تاخیر صفحه کلید به بخش امکانات دستگاه مراجعه فرمایید.

تغییر زمان زون تاخیری:

 1. ورود به منوی تنظیمات دزدگیر اماکن
 2. انتخاب منوی زمان زون تاخیری
 3. انتخاب زمان مورد نظر توسط کلیدهای و یا .
 4. فشردن کلید 

نکته: جهت اطلاع از کاربرد زمان زون تاخیری به بخش امکانات دستگاه مراجعه فرمایید.

تنظیمات اصلی دزدگیر اماکن فایروال F9 و F10:

تنظیم ساعت و تاریخ:

 1. ورود به منوی تنظیمات اصلی دستگاه
 2. انتخاب منوی ساعت و تاریخ
 3. وارد کردن ساعت و تاریخ
 4. فشردن کلید 

نکته: توجه داشته باشید که تاریخ باید به صورت شمسی وارد شود.

تغییر رمزها:

 1. ورود به منوی تنظیمات اصلی دستگاه
 2. انتخاب منوی تغییر رمز
 3. انتخاب رمز مورد نظر توسط کلیدهای و یا .
 4. فشردن کلید 
 5. وارد کردن رمز جدید
 6. فشردن کلید 
 7. وارد کردن مجدد رمز جدید
 8. فشردن کلید 

نکته: طول رمزها باید حتما ۶ کاراکتر و فقط شامل عدد باشد.

نکته: کلیه رمزها باید مستقل از یکدیگر باشند.

نکته: نتیجه‎ی عملیات از طریق ارسال پیامک به اطلاع رئیس می‌رسد.

ریست کلی:

 1. ورود به منوی تنظیمات اصلی دستگاه
 2. انتخاب منوی ریست کلی
 3. فشردن کلید 
 4. فشردن کلید 

نکته: پس از ریست شدن، دستگاه به صورت خودکار مجددا راه اندازی می‌شود.

چک کردن سریال دستگاه:

 1. ورود به منوی تنظیمات اصلی دستگاه
 2. انتخاب منوی سریال دستگاه
 3. فشردن کلید 

چک کردن وضعیت دستگاه:

 1. ورود به منوی تنظیمات اصلی دستگاه
 2.  انتخاب منوی وضعیت دستگاه
 3. فشردن کلید 

نکته: در این منو می‌توان ولتاژ باتری و خروجی AUX و وضعیت برق را بررسی کرد.

تنظیمات صوتی

ضبط کردن صدا:

 1.  ورود به منوی تنظیمات صوتی
 2. انتخاب منوی ضبط کردن صدا
 3. انتخاب صدای مورد نظر توسط کلیدهای و یا .
 4. فشردن کلید
 5. ضبط پیغام تا ۳۰ ثانیه
 6. فشردن کلید 

نکته: حداکثر زمان قابل ضبط ۳۰ ثانیه می‌باشد که می‌توان قبل از آن، ضبط کردن صدا را متوقف کرد.

نکته: برای هریک از زون‌های بی‌سیم، باسیم و برای حالت مخفی می‌توان به صورت مستقل حداکثر ۳۰ ثانیه صدا ضبط کرد.

چک کردن صدا:

 1. ورود به منوی تنظیمات صوتی
 2. انتخاب منوی چک کردن صدا
 3. انتخاب صدای مورد نظر توسط کلیدهای و یا .
 4. فشردن کلید 

تنظیمات کارهای اتوماتیک:

 1. کنترل پیامک قفل و باز
 2. گزارش تلگرام
 3. هشدار قطع آنتن
 4. هشدار قطع تلفن
 5. هشدار شارژ باتری
 6. هشدار برق شهر

نکته: کلیه کارهای اتوماتیک مربوط به دستگاه را می‌توان از منوی تنظیمات کارهای اتوماتیک فعال یا غیرفعال نمود.

تنظیمات خروجی‌ها:

نکته: فقط دستگاه‌های F10 فایروال دارای این قابلیت می‌باشند.

دستگاه‌های F10 فایروال دارای ۷ رله می‌باشند که با آن‌ها می‌توان تجهیزات برقی مختلفی را به صورت دائم و لحظه‌ای کنترل کرد. این حالت‌ها از داخل منوی تنظیمات خروجی‌ها قابل تنظیم می‌باشد.

حالت دائم:

در این حالت از زمانی که دستگاه دستور فعال شدن خروجی مربوطه را دریافت می‌کند، روشن شده و تا زمان دریافت دستور غیرفعال شدن همان خروجی از طریق کاربر، فعال خواهد بود.

حالت لحظه‌‎ای:

در این حالت خروجی مربوطه بر حسب زمان تعیین شده در تنظیمات دستگاه (بازه زمانی ۰٫۷ ثانیه تا ۹۰ دقیقه) از زمان دریافت دستور فعال شدن از طرف کاربر، روشن شده و پس از سپری کردن زمان مشخص شده به طور خودکار خاموش می‌شود.

منبع:https://safety-security.ir/firewall-setting/