آموزش نحوه کنترل دزدگیر اماکن فایروال
آموزش نحوه کنترل دزدگیر اماکن فایروال

آموزش نحوه کنترل دزدگیر اماکن فایروال

 

پس از نصب دستگاه دزدگیر اماکن فایروال F9 و F10 بهتر است بدانید جهت کنترل و یا برنامه‌ریزی این دزدگیر اماکن از ۵ روش زیر می‌توان استفاده کرد:

 1. استفاده از ریموت
 2. استفاده از صفحه کلید روی درب دستگاه
 3. استفاده از سیستم پیامک
 4. کنترل دستگاه از طریق تلفن کننده هنگام تحریک
 5. استفاده از نرم افزار اندروید و IOS

آموزش نحوه کنترل دزدگیر اماکن فایروال

۱- ریموت:

نکته: از ریموت دستگاه دزدگیر اماکن فایروال می‌توان صرفا جهت کنترل دزدگیر توسط رئیس و مدیر استفاده کرد.

کلید ریموت A B C D E
ریموت رئیس فعال کردن کل بخش‌ها غیرفعال کردن کل بخش‌ها فعال کردن بخش ۱ فعال کردن بخش ۲ فعال کردن بخش ۳
ریموت مدیر فعال کردن بخش N غیرفعال کردن بخش N

نکته: از طریق ریموت رئیس نمی‌توان بخش ۴ را بطور مجزا فعال نمود.

نکته: از طریق ریموت رئیس نمی‌توان یک بخش را به تنهایی غیرفعال (DISARM) نمود.

۲- صفحه کلید:

جهت کنترل دزدگیر و برنامه‌ریزی دستگاه می‌توان از صفحه کلید تعبیه شده بر روی دستگاه اصلی دزدگیر فایروال استفاده کرد.

کنترل دستگاه دزدگیر اماکن فایروال از طریق کیپد (صفحه کلید):

برای کنترل دزدگیر توسط صفحه کلید از دستور العمل‌های جدول زیر استفاده نمایید:

عملیات کنترلی دستور
فعال کردن کلیه بخش‌ها  ۰۰۰۰۰۰ ⇒
غیرفعال کردن کلیه بخش‌ها ۰۰۰۰۰۰ ⇒
فعال کردن یک بخش    ⇒یا ⇒ ۰۰۰۰۰۰ ⇒
فعال کردن بخش N  NNNNNN ⇒
غیرفعال کردن بخش N  NNNNNN ⇒

نکته: منظور از “NNNNNN” رمز مدیر بخش N می‌باشد.

نکته: منظور از “۰۰۰۰۰۰” رمز رئیس می‌باشد.

برنامه ریزی دستگاه:

 • جهت ورود به منوی تنظیمات دستگاه، ابتدا قفل صفحه کلید را باز کنید.
 • پس از باز کردن قفل صفحه کلید، به کمک کلیدهای  یا منوی مورد نظر را انتخاب کنید.
 • به کمک کلید  وارد منوی مورد نظر شده و تنظیمات دلخواه را از طریق جدول زیر انجام دهید.
عملیات برنامه‌ریزی دستور
باز کردن قفل صفحه کلید/ورود به منوی تنظیمات ۰۰۰۰۰۰ ⇒ 
پیمایش در منوها/تغییر  یا 
انتخاب/وارد شدن به منوی انتخاب شده
بازگشت به منوی قبلی/نمایش اطلاعات دستگاه
پاک کردن آخرین رقم
قفل کردن صفحه کلید  ⇒ 

نکته: فقط رئیس می‌تواند قفل صفحه کلید را باز کند و وارد منوی تنظیمات شود.

نکته: پس از ورود به هر منویی به راهنمای روی صفحه نمایش دقت شود.

نکته: در منوهای انتخابی به کمک کلیدهای  یا  می‌توان حالت مورد نظر را تغییر داد و سپس به کمک کلید آن‌ها را انتخاب یا ذخیره کرد.

نکته: جهت اطلاعات بیشتر به بخش تنظیمات دستگاه دزدگیر اماکن فایروال مراجعه فرمایید.

۳- سیستم پیامکی دستگاه:

جهت کنترل دزدگیر و برنامه‌ریزی دستگاه می‌توان از طریق ارسال پیامک به شماره سیم‌کارت داخل دستگاه، آن را کنترل و برنامه‌ریزی کرد. باید توجه داشت که مدیر فقط اجازه ارسال برخی از دستورات را دارد.

کنترل دزدگیر از طریق پیامک توسط مدیران:

دستور متن پیامک ارسالی
تغییر رمز دستگاه #*رمز جدید*۸۸* NNNNNN*
فعال کردن دزدگیر *NNNNNN*11#
غیرفعال کردن دزدگیر *NNNNNN*10#
چک کردن دزدگیر *NNNNNN*12#
شارژ کردن سیم‌کارت # ۹۸ الگوی اصلی شارژ ۹۸ * NNNNNN *
درخواست مقدار شارژ *NNNNNN*140#
چک کردن وضعیت دستگاه *NNNNNN*00#
فعال کردن خروجی *NNNNNN*21#
غیرفعال کردن خروجی *NNNNNN*20#
چک کردن خروجی *NNNNNN*22#

 

نکته: منظور از “NNNNNN” رمز مدیر بخش N می‌باشد.

نکته: شماره موبایل مدیران لازم نیست در دفترچه تلفن دستگاه ذخیره شده باشد.

کنترل دزدگیر از طریق پیامک توسط رئیس

دستور متن پیامک ارسالی
تغییر رمز دستگاه تغییر رمز رئیس #*رمز جدید*۸۰*۰۰۰۰۰۰*
تغییر رمز مدیر بخش N
*۰۰۰۰۰۰*۸N*رمز جدید*#
فعال کردن دزدگیر فعال کردن کلیه بخش‌ها *۰۰۰۰۰۰*۱۱#
فعال کردن بخش N *۰۰۰۰۰۰*۱۱*N#
غیرفعال کردن دزدگیر غیرفعال کردن کلیه بخش‌ها *۰۰۰۰۰۰*۱۰#
غیرفعال کردن بخش N *۰۰۰۰۰۰*۱۰*N#
چک کردن دزدگیر چک کردن کلیه بخش‌ها *۰۰۰۰۰۰*۱۲#
چک کردن بخش N *۰۰۰۰۰۰*۱۲*N#
فعال کردن خروجی فعال کردن کلیه خروجی‌ها *۰۰۰۰۰۰*۲۱#
فعال کردن خروجی N *۰۰۰۰۰۰*۲۱*N#
غیرفعال کردن خروجی غیرفعال کردن کلیه خروجی‌ها *۰۰۰۰۰۰*۲۰#
غیرفعال کردن خروجی N *۰۰۰۰۰۰*۲۰*N#
چک کردن خروجی چک کردن کلیه خروجی‌ها *۰۰۰۰۰۰*۲۲#
چک کردن خروجی N *۰۰۰۰۰۰*۲۲*N#
ذخیره کردن شماره تلفن *۰۰۰۰۰۰*۶۶*شماره تلفن* شماره حافظه#
چک کردن شماره تلفن *۰۰۰۰۰۰*۵۵*شماره حافظه#
پاک کردن شماره تلفن *۰۰۰۰۰۰*۴۴*شماره حافظه#
 تغییر الگوی درخواست شارژ *۰۰۰۰۰۰*۹۹ا۹۹الگوی درخواست شارژ#
شارژ کردن سیم کارت *۰۰۰۰۰۰*۹۸ا۹۸الگوی اصلی شارژ#
درخواست مقدار شارژ *۰۰۰۰۰۰*۱۴۰#
چک کردن وضعیت دستگاه *۰۰۰۰۰۰*۰۰#

 

نکته: شماره موبایل رئیس باید در حافظه‌ی شماره ۱ تا ۴ دفترچه تلفن دستگاه ذخیره شده باشد.

نکته: منظور از “۰۰۰۰۰۰” رمز رئیس می‌باشد.

نکته: منظور از N شماره‌ی بخش می‌باشد.

۴- نرم افزار اندروید و IOS:

کلیه عملیات‌های پیامکی را می‌توان از طریق نرم افزار نیز انجام داد.

۵- تلفن کننده:

جهت کنترل دزدگیر از راه دور می‌توان توسط تماس با شماره‌ی خط تلفن ثابت متصل به دستگاه و یا شماره سیم‌کارت دستگاه، طبق منوی صوتی پخش شده دستگاه را کنترل نمود.

نکته: جهت کنترل دزدگیر از طریق تماس با تلفن کننده لازم نیست شماره‌ی تماس گیرنده در دفترچه تلفن دستگاه ذخیره شده باشد.

نکته: رئیس و مدیران می‌توانند با رمزهای مستقل خود دستگاه را کنترل کنند.

نکته: هنگام وارد کردن هر کلید، در صورت پذیرفته شدن باید صدای یک بوق شنیده شود. در غیر اینصورت باید کلید مورد نظر را مجدد فشار دهید تا بوق تائید شنیده شود.

نکته: برای وارد کردن کلید مربوطه، تا اتمام جمله‌ی پخش شده صبر کنید.

کنترل دستگاه از طریق تلفن کننده هنگام تحریک:

دستگاه در هنگام تحریک شروع به ارسال پیامک و برقراری تماس با شماره‌های ذخیره شده در دفترچه تلفن می‌کند. پس از شنیدن صدای زون تحریک شده می‌توان با فشردن کلید ۵ از برقراری تماس با سایر شماره‌ها جلوگیری کرد و در صورت نیاز وارد منوی کنترل دستگاه شد.

نکته: در صورت تحریک دزدگیر هنگام فعال/نیمه فعال بودن دستگاه، با شماره‌های ذخیره شده در حافظه‌ی شماره ۲۱ و ۲۲ (مخفی) دفترچه تلفن، تماس گرفته نمی‌شود.

ریست اضطراری رمزها:

در صورت فراموش کردن رمزها می‌توان به روش زیر کلیه رمزها را به حالت اولیه بازگرداند.

 1. برق و باتری دستگاه را قطع کنید و حدود ۲۰ ثانیه صبر کنید.
 2. کلید را فشرده نگه دارید و برق و باتری دستگاه را وصل کنید.
 3. پس از مشاهده عبارت “کلیه رمزها ریست شد.” کلید را رها کنید.

نکته: این مدل ریست فقط رمزها را به حالت اولیه باز می‌گرداند. برای بازگشت کلیه تنظیمات دستگاه دزدگیر اماکن فایروال به حالت اولیه به بخش تنظیمات دستگاه دزدگیر اماکن فایروال مراجعه فرمایید.

منبع:https://safety-security.ir/firewall-function/

اشتراک گذاری