کالاهایی که دیده اید

فیش پیچی BNC نارنجکی
دستگاه ضبط کننده ۴ کانال DVR
آدابتور ۵ آمپر
پایه دام باکس دار طرح اطلس