راهنمای نصب و راه اندازی دزدگیر اماکن هوشمند
روش‌‌های کنترل دستگاه دزدگیر فایروال

روش‌‌های کنترل دستگاه دزدگیر فایروال

روش‌‌های کنترل دستگاه دزدگیر فایروال

راهنمای کامل روش‌‌های کنترل دستگاه دزدگیر فایروال

روش‌‌های کنترل دستگاه دزدگیر فایروال

روش‌‌های کنترل دستگاه دزدگیر فایروال

 

روش‌‌های کنترل دستگاه دزدگیر فایروال:

برای کنترل دزدگیر اماکن فایروال از ۶ روش ریز می‌توان استفاده کرد:

 1. استفاده از ریموت
 2. استفاده از کیپد
 3. کنترل از طریق ارسال پیامک
 4. استفاده از نرم افزار اندروید
 5. برقراری تماس و استفاده از تلفن کننده
 6. کنترل با برقراری تماس با تلفن کننده در هنگام تحریک

 

۱- ریموت:

از ریموت می‌توان جهت کنترل دزدگیر توسط ادمین‌ها و مدیران استفاده کرد.

 کلید ریموت Lock/A  UnLock/B silent/C  Panic Mode/D  Trunk/E
 ریموت ادمین‌ها  فعال کردن کل بخش‌ها  غیرفعال کردن کل بخش‌ها  فعال کردن بخش ۱ فعال کردن بخش ۲ فعال کردن بخش ۳
ریموت مدیران  فعال کردن بخش N غیرفعال ردن بخش N  ———  ———  ———

نکته:به وسیله ریموت ادمین‌ها نمی‌توان بخش ۴ را فعال کرد.

نکته: به وسیله ریموت ادمین‌ها نمی‌توان یک بخش را به تنهایی غیرفعال کرد.

روش‌‌های کنترل دستگاه دزدگیر فایروال روش‌‌های کنترل دستگاه دزدگیر فایروال روش‌‌های کنترل دستگاه دزدگیر فایروال روش‌‌های کنترل دستگاه دزدگیر فایروال روش‌‌های کنترل دستگاه دزدگیر فایروال

۲- کیپد:

از کیپد می‌توان جهت کنترل دزدگیر و برنامه ریزی دستگاه استفاده کرد.

۱-۲- کنترل دزدگیر:

 عملیات کنترلی     دستور
فعال کردن کلیه بخش‌ها   ۰۰۰۰۰۰  → ARM
غیرفعال کردن کلیه بخش‌ها  ۰۰۰۰۰۰  → DISARM
فعال کردن یک بخش S.ARM → ۰۰۰۰۰۰ → DN∨ (یا) UP∧ → ENT>
فعال کردن بخش N  S.ARM → NNNNNN
غیر فعال کردن بخش N  DISARM → NNNNNN

نکته:منظور از “۰۰۰۰۰۰” رمز ادمین است.

نکته: منظور از “NNNNNN” رمز مدیر بخش N است.

۲-۲- برنامه ریزی دستگاه:

 • جهت ورود به منوی تنظیمات ابتدا باید قفل کیپد را باز کنید.
 • پس از باز کردن قفل کیپد به کمک کلید‌های “UP” یا “DN”  منوی مورد نظر را انتخاب کنید.
 • با فشار دادن کلید “ENT” به منوی مورد نظر وارد شده و تنظیمات دلخواه را انجام دهید.
 عملیات برنامه ریزی  دستور
بازکردن قفل کیپد / ورود به منوی تنظیمات  Menu→ ۰۰۰۰۰۰
پیمایش در منوها / تغییر  DN∨ یا  UP∧
انتخاب / وارد شدن به منوی تنظیمات انتخاب شده  ENT>
بازگشت به منوی قبلی / نمایش اطلاعات دستگاه  Menu
پاک کردن آخرین رقم  CLR<
قفل کردن کیپد  Menu → CLR<

نکته: فقط ادمین می‌تواند قفل کیپد را باز کند و به منوی تنظیمات وارد شود.

نکته: بعد از وارد شدن به هر منویی به راهنمایی که روی صفحه نمایش قرار دارد دقت شود.

نکته: در منوها انتخابی به کمک کلیدهای “UP” یا “DN” می‌توان حالت مورد نظر را تغییر داد و سپس با استفاده از کلید “ENT” آن‌ها را ذخیره و یا انتخاب کرد.

نکته: جهت اطلاعات بیشتر به بخش تنظیمات دستگاه دزدگیر فایروال مراجعه کنید.

 

۳- پیامک:

برای برنامه ریزی و کنترل دستگاه دزدگیر می‌توان از طریق ارسال پیامک به شماره سیم‌کارت داخلی دستگاه دزدگیر اماکن هوشمند فایروال آن را کنترل و برنامه ریزی نمود. باید توجه داشت که مدیر اجازه ارسال برخی از دستورات را دارد.

 

۱-۳- کنترل کردن دزدگیر توسط مدیران از طریق ارسال کردن پیامک:

 دستور  متن پیامک ارسالی
تغییر رمز دستگاه *NNNNNN*88*رمز جدید*#
فعال کردن دزدگیر *NNNNNN*11#
غیرفعال کردن دزدگیر *NNNNNN*10#
شارژ کردن سیم‌کارت  ۹۸#الگوی اصلی شارژ۹۸*NNNNNN*
استعلام مقدار شارژ  *NNNNNN*140#
چک کردن وضعیت دستگاه  *NNNNNN*00#

نکته: منظور از “NNNNNN” رمز مدیر بخش N است.

نکته: شماره تلفن همراه مدیران لازم نیست که درون دفتر تلفن دستگاه ذخیره شده باشد.

 

 

۲-۳- کنترل دزدگیر به وسیله ارسال پیامک توسط ادمین‌ها:

  دستور  متن پیامک ارسالی
تغییر رمز دستگاه  تغییر رمز ادمین *۰۰۰۰۰۰*۸۰*رمز جدید*#
 تغییر رمز مدیر بخش *۰۰۰۰۰۰*۸N*رمز جدید*#
فعال کردن دزدگیر  فعال کردن کلیه بخش‌ها *۰۰۰۰۰۰*۱۱#
 فعال کردن یک بخش *۰۰۰۰۰۰*۱۱*N#
غیرفعال کردن دزدگیر  غیر فعال کردن کلیه بخش‌ها *۰۰۰۰۰۰*۱۰#
 غیرفعل کردن یک بخش *۰۰۰۰۰۰۰*۱۰*N#
چک کردن شماره تلفن *۰۰۰۰۰۰*۵۵*شماره حافظه#
پاک کردن شماره تلفن *۰۰۰۰۰۰*۴۴*شماره حافظه#
تغییر الگوی درخواست شارژ  ۹۹#الگوی درخواست شارژ۹۹*۰۰۰۰۰۰*
شارژکردن سیم‌کارت  ۹۸#الگوی اصلی شارژ۹۸*۰۰۰۰۰۰*
درخواست مقدار شارژ *۰۰۰۰۰۰*۱۴۰#
چک کردن وضعیت دستگاه *۰۰۰۰۰۰*۰۰#
ذخیره کردن شماره تلفن *۰۰۰۰۰۰*۶۶*شماره تلفن*شماره حافظه#

نکته: شماره تلفن همراه ادمین‌ها باید در حافظه‌ی شماره‌ی ۱ تا ۴ دفترچه تلفن دستگاه ذخیره شده باشد.

نکته: منظور از “۰۰۰۰۰۰” رمز ادمین می‌باشد.

نکته: منظور از N شماره بخش می‌باشد.

 

۴- نرم افزار اندروید:

می‌توان کلیه‌ی عملیات‌های پیامکی را از طریق نرم افزار اندروید نیز انجام داد.

نکته: جهت دانلود آخرین ورژن نرم افزار به نشانی WWW.firewallco.ir مراجعه کنید.

 

۵- تلفن کننده:

برای کنترل دزدگیر از راه دور می‌توان با تماس گرفتن با شماره‌ی خط تلفن ثابت متصل به دستگاه و یا شماره سیم‌کارت دستگاه، برطبق منوی صوتی پخش شده هنگام تماس دستگاه را کنترل کنید.

نکته: برای کنترل دزدگیر از طریق تماس با تلفن کننده نیازی نیست که شماره تماس گیرنده در حافظه دستگاه ذخیره شده باشد.

نکته: ادمین‌ها و مدیران می‌توانند با رمز‌های جداگانه خود دستگاه را کنترل کنند.

نکته: در هنگام وارد کردن هر کلید، در صورت پذیرفته شدن فرمان باید یک صدای بیپ شنیده شود، در غیر این صورت باید دوباره کلید مورد نظر را فشار دهید تا صدای بیپ شنیده شود.

نکته: برای وارد کردن کلید مربوطه فرمان حتما تا اتمام پخش جمله صبر کنید.

 

۶- کنترل کردن دستگاه به وسیله تلفن کننده هنگام تحریک:

دستگاه هنگام تحریک شروع به برقراری تماس و ارسال پیامک به شماره‌های ذخیره شده در دفترچه تلفن دستگاه می‌کند. بعد از شنیدن صدای زون تحریک شده با فشردن کلید شماره ۵ می‌توان از از ادامه تماس با سایر شماره‌ها جلوگیری کرد و در صورت نیاز وارد منوی دستگاه شد.

نکته: در صورت تحریک دزدگیر هنگام فعال یا نیمه فعال بودن دستگاه با شماره‌های ذخیره شده در حافظه‌های ۲۱ و ۲۲ (مخفی) دفترچه تلفن تماس گرفته نمی‌شود.

ریست اضطراری پسوردها:

در صورت فراموش کردن رمز ادمین، می‌توان با استفاده از روش زیر کلیه پسوردها را به حالت اولیه بازگرداند:

 1. برق و باتری دستگاه را قطع کنید و حدود ۲۰ ثانیه صبر کنید.
 2. کلید CLR را نگه دارید و برق دستگاه را وصل کنید.
 3. پس از مشاهده عبارت “کلیه پسوردها ریست شد“رو کلیدها را رها کنید.