راهنمای دزدگیر اماکن 10-9 F(نحوه عملکرد دستگاه)
راهنمای دزدگیر اماکن 10-9 F(نحوه عملکرد دستگاه)

راهنمای دزدگیر اماکن ۱۰-۹ F(نحوه عملکرد دستگاه)

۱- ریموت:

از ریموت می توان صرفاَ جهت کنترل دزدگیر توسط رئیسان و مدیران استفاده کرد.

از طریق ریموت رئیس نمی توان بخش۴ را بطور مجزا فعال کرد.

ازطریق ریموت رئیس نمی توان یک بخش را به تنهایی غیرفعال(DISARM) کرد.

 

۲- صفحه کلید:

جهت کنترل دزدگیر و برنامه ریزی دستگاه می توان از صفحه کلید استفاده کرد.

۱-۲- کنترل دزدگیر:

منظور از NNNNNN رمز مدیر بخشN می باشد.

منظور از ۰۰۰۰۰۰ رمز رئیس می باشد.

۲-۲- برنامه ریزی دستگاه:

۱-۲-۲- جهت ورود به منوی تنظیمات دستگاه، ابتدا قفل کیپد را باز کنید.

۲-۲-۲- پس از باز کردن قفل صفحه کلید، به کمک کلید های UP یا DN  منوی مورد نظر را انتخاب کنید.

۳-۲-۲-به کمک کلید ENT  وارد منوی مورد نظر شده و تنظیمات دلخواه را انجام دهید.

فقط رئیس می تواند قفل صفحه کلید را باز کند و وارد منوی تنظیمات شود.

پس از ورود به هر منویی به راهنمای روی صفحه نمایش دقت شود.

در منوهای انتخابی به کمک کلیدهای  UP یا    DN     می توان حالت مورد نظر را تغییر داد و سپس به کمک کلید، آن ها را انتخاب یا ذخیره کرد.

جهت اطلاعات بیشتر به بخش تنظیمات مراجعه فرمایید.

 

۳- پیامک:

جهت کنترل دزدگیر و برنامه ریزی دستگاه می توان از طریق ارسال پیامک به شماره سیم کارت داخل دستگاه آن را کنترل و برنامه ریزی کرد. باید توجه داشت که مدیر فقط اجازه ارسال برخی از دستورات را دارد.

۱-۳- کنترل دزدگیر از طریق پیامک توسط مدیران:

منظور از NNNNNN رمز مدیر بخش N می باشد.

شماره موبایل مدیران لازم نیست در دفترچه تلفن دستگاه ذخیره شده باشد.

۲-۳- کنترل دزدگیر از طریق پیامک توسط رئیس:

منظور از NNNNNN رمز مدیر بخش N می باشد.

شماره موبایل مدیران لازم نیست در دفترچه تلفن دستگاه ذخیره شده باشد.

۲-۳- کنترل دزدگیر از طریق پیامک توسط رئیس:

شماره موبایل رئیس باید در حافظه ی شماره۱ تا ۴ دفترچه تلفن دستگاه ذخیره شده باشد.

منظور از ۰۰۰۰۰۰ رمز رئیس می باشد.

منظور از N شماره ی بخش می باشد.